sobota, 24 marca 2007

Deklaracja lustracyjna

My, niżej podpisani, świadomi odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, z późn. zm.), oświadczamy, że nie pracowaliśmy, nie pełniliśmy służby ani nie byliśmy świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy.

  • Józef Dajczgewand
  • Piotr Malawski
  • Józef Pinior
  • Bogumiła Tyszkiewicz

Od red: W związku z wymogami ustawy z dnia 18 października 2006 osoby decydujące się na stałą współpracę z Planetą Terra zobowiązane są złożyć deklarację lustracyjną o powyższej treści lub o czasie i charakterze takiej współpracy, o ile miała ona miejsce. Publikacje jednorazowe, polemiki, interwencje oraz powiadomienia o wydarzeniach nie wymagają spełnienia takiego obowiązku. W przypadku byłych współpracowników publikacji podlega jedynie, że takowa miała miejsce, pozostałe informacje nie zostaną opublikowane. O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu lub propozycji stałej współpracy decyduje jakość tekstów, a nie fakt współpracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz