poniedziałek, 18 grudnia 2006

Józef Pinior: Ku czci Ryszarda Kapuścińskiego

żegnamy w tych dniach Ryszarda Kapuścinskiego, jednego z największych pisarzy współczesnych. Ryszard Kapuściński oddawał w reportażach ze wszystkich kontynentów, w całej swojej twórczości prawdę o świecie w drugiej połowie XX wieku i na początku naszego stulecia. W swoich książkach zapisywał świadectwo dekolonizacji lat sześćdziesiątych, upadku dyktatur w latach osiemdziesiątych, nadzieje oraz ciemne strony globalizacji naszych czasów.

Ryszard Kapuściński jest przykładem reportera i myśliciela, dziennikarza zaangażowanego po stronie biednych i uciśnionych, intelektualisty nie związanego z żadnym systemem władzy, stojącego zawsze - w Ameryce Lacińskiej, w Afryce, w Etiopii, w Iranie czy w Polsce po stronie wolności i demokracji. Jego obecność w Stoczni Gdańskiej w czasie strajku generalnego w 1980 r. była dowodem solidarności z walką robotników polskich o prawa związkowe i demokrację. Smierć Ryszarda Kapuścińskiego oznacza wielką stratę dla kultury polskiej i dla kultury europejskiej.

--

Jest to tekst oświadczenia Józefa Piniora wygłoszonego ku czci Ryszarda Kapuścińskiego, w Parlamencie Europejskim na sesji w Brukseli w dniu 18 grudnia 2006 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz